Årets körledare 2021

Bengt Ollén - Årets körledare 2021.

Bengt Ollén, född 1950, blev “Årets körledare” 2021. Bengt Ollén tog examen från Chalmers tekniska högskola innan han 1978 sökte till Musikhögskolan i Göteborg där han började på instrumental- och ensemblelärarlinjen och senare den nystartade körpedagoglinjen. I Göteborg studerade han för Gösta Ohlin och Gunnar Eriksson och grundade Sångensemblen Amanda. Efter en flytt till Stockholm […]

Årets körledare 2019

Karin Oldgren

Karin Oldgren, född 1967 i Luleå, blev “Årets körledare” 2019. Hon studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm – först kyrkomusik, med huvudinriktning på solistiskt orgelspel, och därefter dirigering för professor Anders Eby (kör) och professor Kjell Ingebretsen (orkester). Hon har undervisat i kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, och är nu lektor i kördirigering vid […]

Årets körledare 2018 utsedd

Årets körledare 2018

Årets körledare arbetar på en hög konstnärlig nivå med ungdomar, amatörsångare såväl som professionella körer, hans arbetsfält spänner från gudstjänstmusik till stora symfoniska sammanhang.

Årets körledare 2017

Helene Stureborg

Helene Stureborg blev idag utsedd till Årets körledare vid det årliga körledarkonventet som i år ägde rum i Umeå. MOTIVERING: Årets körledare är en stark och kunnig förebild. Genom sin lärargärning har hon i decennier främjat körsången i SVerige. Hon har klokt och insiktsfullt vårdat, utvecklat och inspirerat sina körsångare, och skapat motivation hos dem […]

Årets Körledare 2016

Marie J:son Lindh Nordenmalm

MOTIVERING: Hon är utbildad musiklärare, kyrkomusiker och körpedagog och utför ett oerhört betydelsefullt arbete i Nora som organist och dirigent för Nora Oratoriekör, Nora Kyrkokör, Prova-på- kör, Ungdomskör, Barnkör och Minikör. Hon ansvarar för en stor konsertverksamhet där hon ofta engagerar framstående gästkörer och artister. Hon är också dirigent för Nora Kammarkör och förbundsdirigent i […]

Årets körledare 2015 blev…

Jan Yngwe

MOTIVERING: Denne dirigent har länge varit tongivande i det svenska och internationella körlivet, uppskattad inte minst för sin höga konstnärliga kvalitet och sitt varma engagemang för vår tids musik. Hen har i decennier inspirerat och noggrant fostrat generationer av körpedagoger, körledare, kyrkomusiker och musiklärare. Hen vill att musiken ses som en möjlighet och hjälp för […]

Mats Nilsson blev Årets Körledare 2014

Mats Nilsson

Mats Nilsson (född år 1958 i Arvika) är dirigent för Maria Magdalena kammarkör i Stockholm. Han är utbildad vid diplomlinjen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med kördirigering som huvudämne. Han gick dessförinnan musiklärarlinjen med pianostudier för Greta Erikson samt körpedagog, ensembleledar- och dirigentklass. Hans lärare i kördirigering var Eric Ericson och i orkesterdirigering Kjell Ingebretsen. […]

Årets Körledare 2013

Leif Åkesson

Årets Körledare 2013 blev Leif Åkesson, Skellefteå. Leif, född 1955, är en självlärd sångare och körledare och har varit ledare för tolv(!) körer samtidigt, där Skellefteå kammarkör och Kammarkören Sångkraft från Umeå är de stora flaggskeppen. År 2000 vann Sångkraft, med Leif Åkesson som dirigent, titeln ”Choir of the World” i en internationell tävling i […]