Környtt i Stockholm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
stadshuset Stockholm

Engelbrekts församling utvidgar sin körverksamhet och startar flera nya körer. De startar också en körverksamhet i Hjorthagen.
Karin Bäckström kommer att starta flickkör, gosskör, ungdomskör och “Unga röster” i Engelbrekt, och Karin Oldgren startar Hjorthagens kammarkör och Hjorthagens vokalensemble.

Kammarkören Musikaliska
Ny dirigent för Musikaliska blir Tony Margeta. Han tar över efter Ian Plaude.

Stockholms Universitetskör
Malin Strömdahl Sherman tar över körledarrollen efter Jacob Mølgaard Laustsen.

S:t Johannes kammarkör läggs ned. Istället byter kören namn och församling och bildar Hjorthagens kammarkör. De följer alltså med sin dirigent Karin Oldgren som lämnar S:t Johannes kyrka och från och med i höst jobbar i Engelbrekts församling. (ej bekräftade/dementerade uppgifter)

S:t Jacobs Ungdomskör kommer att byta namn till S:t Jacobs Vokalensemble någon gång under de närmsta tolv månaderna.

Adolf Fredriks Ungdomskör har bytt namn till Adolf Fredriks kyrkas kammarkör.

Mo Field avgår efter 13 år som ledare för Stockholm City Voices. Koristerna Viveka Boettge och Tindra Thor tar (tillfälligt?) över ledarskapet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nine + 19 =