Sök stipendium från Kung. Musikaliska Akademien
Allmänt

Sök stipendium i kördirigering!

Studerar du, eller har du studerat, kördirigering på en svensk eller utländsk musikhögskola? Sök ett nationellt stipendium från Kungliga Musikaliska Akademien! Stipendierna är huvudsakligen riktade

kompositionstävling kör
Allmänt

Tonsättartävling för kvinnliga tonsättare

Allmänna Sången i Uppsala anordnar en internationell tonsättartävling som riktar sig mot kvinnliga tonsättare, oavsett yrke eller nationalitet. Bidragen kommer att granskas av en välrenommerad