Ambitionen är att aktivera och öka gemenskapen bland Sveriges korister, körsångare och körer, samt inspirera folk till att gå på varandras konserter.
Via olika kanaler nås tusentals korister, körledare och andra körintresserade.

Körliv är ett privat initiativ utan finansiering. Allt är ideellt arbete.