april, 2019

13apr16:00S:t Jacobs KammarkörJohannespassionen16:00 Storkyrkan (Stockholm)Landskap/Stad:Stockholm

Läs mer

Om konserten

J.S. Bachs passioner är för många det självklara musikvalet vid påsktid. S:t jacobs Kammarkör och Rebaraoque, med Maria Lindal, har under många år framfört detta verk i S:t Jacobs kyrka men har i år glädjen att få spela den i Storkyrkan under Gary Gradens erfarna ledning

Solister:
Maria Keohane, sopran
Anna Zander Sand, alt
Carl Unander-Scharin, evangelist/tenor
Karl-Magnus Fredriksson, Jesus/bas
John Erik Eleby, Pilatus/bas

Om Johannespassionen:
J.J. (Jesu Juva) ”Jesus hjälp mig” är de två bokstäver som återfinns överst på Bachs originalpartitur till Johannespassionen, och hjälp behövde han sannerligen våren 1724 för att blidka de konservativa rådmännen i Leipzig.

Johannespassionen är Bachs musikaliska framställning av Evangelisten Johannes skildring av Kristi lidande och död. Mycket av textmaterialet kommer även från den för tiden kände poeten Bartold Heinrich Brockes vars oratorietext _Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus_ _(Den för världens synder plågade och döende Jesus)_ också användes av Telemann och Händel. Bach hade endast arbetat några månader som kantor i Leipzigs fyra kyrkor då det var dags att komponera och framföra en passion för långfredagens eftermiddagsgudstjänst. Detta var en mycket gammal tradition i Leipzig och hade fram till några år före Bachs tillträde framförts enstämmigt. En röst sjöng folkets parti, en annan Jesus och en tredje berättarens. Bachs företrädare på kantorsposten, Johann Kuhnau, hade dock infört en mer polyfon och operalik passionsmusik med kör, orkester, arior och recitativ. Operainfluenserna sågs dock inte med blida ögon av rådmännen i det konservativa Leipzig och en av dem, som efter viss tvekan ändå stödde Bachs kandidatur, gjorde detta endast under förutsättning att Bach skulle ”komponera musik som ej var teatralisk till sin natur”. I anställningskontraktets sjunde klausul som Bach signerade den 5 maj 1723 står också uttryckligen att Bach, för att ”bibehålla god ordning i kyrkan” skulle ”arrangera musik som inte är för lång och som till sin natur inte är operamässig utan som inger lyssnaren gudsfruktan”. Man kan då undra vad
rådmännen egentligen tyckte då det närmare två timmar långa verket med sina många arior och recitativ framfördes för första gången i
S:t Nicholaskyrkan, långfredagen den 7 april 1724. Bach omarbetade också verket fyra gånger då han lade till eller tog bort några av
satserna, förmodligen på grund av praktiska omständigheter eller möjligen på grund av arbetsgivarens krav. Därför hör man ibland
framföranden där verket inleds med körsatsen _O Mensch, bewein’ dein Sünde groß _istället för den, för verket emblematiska, _Herr,
unser Herrscher._

Det finns inga samtida skildringar av församlingens reaktioner på uruppförandet. För nutida lyssnare föreligger dock inga tvivel om
verkets storhet, eller som Johann Nikolaus Forkel, en av de första Bachbiograferna formulerade 1802: ”Han arbetade ensam, liksom varje
sant geni. Han fullföljde sina egna önskningar, tillfredsställde sin egen smak, valde sina teman enligt den egna urskillningsförmågan och
fick, slutligen, den största behållningen genom sitt eget godkännande. Han ansåg att konstnären kunde påverka sin publik, inte
att publiken skulle forma konstnären.” Men äras den som äras bör. Bach skrev själv – lite mer blygsamt, längst ner på
originalpartiturets sista sida S.D.G. (Soli Deo Gloria) ”åt Gud allena äran”.
– Linus Hammar​, ordförande S:t Jacobs Kammarkör

Konserttid

(Lördag) 16:00

Konsertlokal

Storkyrkan (Stockholm)

Trångsund 1, Gamla stan

Dirigent

Gary Graden

Biljettpris

80 – 270 kr