mars, 2018

25mar17:00Mikaeli kammarkörMusik inför Påsk17:00 Adolf Fredriks kyrka (Sthlm)Landskap/Stad:Stockholm

Läs mer

Om konserten

Körkonsert med himmelska klanger och fri entré!

Palmsöndagen inleder Stilla veckan och vi nalkas långfredag och påsk. De dramatiska händelserna har i alla tider inspirerat tonsättare till storartade verk. Mikaeli kammarkör inbjuder nu till ett a cappella-program där vi tar fram både det våldsamma, det vackra och det tragiska…

Att vi väljer Francis Poulencs Fyra fastemotetter är en självklarhet. Dessa målar Jesu lidandes historia på ett konstnärligt kongenialt sätt. Ungraren Zoltán Kodálys tonsättning över Jesu vrede när denne på sin väg till påskfirandet driver ut månglarna ur templet är tydlig och programmatisk – bl.a. hör vi hur kaoset utbryter när kreatur och pengar far åt alla håll och vi känner ilskan när templet förvandlats till ett rövarnäste! Vi framför här den tyska versionen – Jesus und die Krämer. Sven-Erik Bäcks motetter för kyrkoåret är i sin helhet ett viktigt portalverk i den svenska körlitteraturen. Vi sjunger motetterna för Fastlagssöndagen och Långfredagen – Se vi gå upp till Jerusalem och Jesus, tänk på mig. Vi ramar in konserten med att framföra Arvo Pärts Magnificat-Antifoner – sju klangrika satser i varierande format, men alla så typiskt ”pärtska”!

PROGRAM
Francis Poulenc: Quatre motets pour un temps de pénitence
Zoltán Kodaly: Jesus und die Krämer
S-E Bäck: Se vi gå upp till Jerusalem
Arvo Pärt: Sieben Magnificat-Antiphonen

Konserttid

(Söndag) 17:00

Konsertlokal

Adolf Fredriks kyrka (Sthlm)

Holländargatan 16, Stockholm

Dirigent

Anders Eby

Biljettpris

Fri entré!