maj, 2015

26maj18:30Framtidskören18:30 Eric Ericson-hallen

framtidskören

Läs mer

Om konserten

Framtidskören är ett projekt som drivs av Kulturfyren i samarbete med Eric Ericson International Choral Centre och Länsmusiken i Stockholm.
Framtidskören är ett kultur- och konsertprojekt, av och med barn, som stärker barnens känsla av delaktighet i det nya svenska och mångkulturella kulturlivet samt i vår gemensamma huvudstad.

Två dagar är klasserna med oss på Skeppsholmen där vi jobbar med sånger från hela världen, där vi upplever hela innerstaden från ön Skeppsholmen, där vi jobbar fram en konsert med ny repertoar av sånger och koreografi tillsammans med världsmusiker.
En dag kommer vi tillsammans med musiker ut till klassernas hemkommun och har ”storsång” med alla de klasser som ska ingå i samma konsert.
Avslutningskonserten har vi sedan tillsammans med professionella världsmusiker i Eric Ericsonhallen (f. d. Skeppsholmskyrkan) inför släkt och vänner.

Årets Framtidskör stöds av Jacob Wallenberg Stiftelsens Särskilda Fond och Stiftelsen Carpe Vitam.

Konserttid

(Tisdag) 18:30

Konsertlokal

Eric Ericson-hallen

Kyrkslingan 2-4, Stockholm

Biljettpris

Fri entré.

Arrangör

Kulturfyren & Eric Ericson International Choral Centre med stöd av Allmänna Arvsfonden.