Repertoar för vuxenkör

gloria

Välkommen till ett repertoarseminarium med inriktning vuxenkör på Musikhögskolan i Malmö med Mats Paulson och Karin Oldgren. Repertoaren som presenteras kommer att vara såväl sakral som profan. I samband med seminariet hålls en notutställning med representanter från Gehrmans musikförlag, Bo Ejeby förlag samt Wessmans musikförlag. Körcentrum Syd bjuder även alla deltagare på fika. Repertoarseminariet avslutas […]

Workshop: Operaimprovisation

Operaimprovisatörerna

Välkommen till en workshopkväll för att prova på operaimprovisation tillsammans med Sara Wilén, Alexandra Orrgård Solén, Linus Flogell och Gregor Bergman ur Operaimprovisatörerna. Under kvällen får deltagarna prova på olika former av musikalisk och scenisk improvisation och arbeta med att berätta en historia på scen. Deltagarna kommer att öva ett nytt sätt att ta makten […]