Orphei Drängar söker sångare!

Orphei Drängar söker manskörssångare med god körvana och notläsningsförmåga!

Å ena sidan är OD en internationellt erkänd manskör som regelbundet gör utlandsturnéer, samarbetar med världsartister och ger ut skivor. Å andra sidan är vi mer än en kör; ett sällskap där nästan alla har en funktion vid sidan av det rent musikaliska och bidrar med sina speciella kunskaper och erfarenheter.

Ansökan skickas senast torsdagen den 1 september 2016 till secretary@od.se. Inträdesproven sker söndagen den 4 september 2016 i Uppsala och besked lämnas därefter inom två veckor.

Läs mer om vårt inträdesprov här »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × four =