Drop in söndag 19 augusti! Sök till Uppsala domkyrkas goss- eller flickkör.

Söndag 19 augusti bjuder goss- och flickkören in till obokade uppsjungningstider mellan kl 12:30 och 18:00.
Plats: Domkyrkomusiken, Domkyrkoplan 5.

Förbered dig med en sång att sjunga upp. Välj en enkel sång, där du är helt säker på text och melodi. Du kommer också att få härma korta melodislingor och rytmer. Om du är lite äldre får du visa vad du kan om notläsning. Uppsjungningen tar ungefär en kvart och du får besked om antagning med en gång.

Båda körerna tar emot sångare från åk 2 och upp till ungefär 25 år.