Drop in! Sök till gosskören eller flickkören.

Söndag 27 augusti bjuder goss- och flickkören in till obokade uppsjungningstider mellan kl 12:30 och 18:00. Detta blir enda tillfället att söka till goss- och flickkören.
Plats: Domkyrkomusiken, Domkyrkoplan 5.

Förbered dig med en sång att sjunga upp. Välj en enkel sång, där du är helt säker på text och melodi. Du kommer också att få härma korta melodislingor och rytmer. Om du är lite äldre får du visa vad du kan om notläsning.

Uppsjungningen tar ungefär en kvart och du får besked om antagning med en gång.

Båda körerna tar emot sångare från klass 2 och upp till ungefär 25 år.

Varmt välkomna!

Uppsala domkyrkas gosskör »
Uppsala domkyrkas flickkör »