Vill du ha en bra röst hela livet?

Anti Aging för rösten är en exklusiv metod att hålla rösten i bra skick hela livet!
Nu ges kursen Online, med start den 22/9 kl. 12.00-13.30 samt den 24/9 kl 19.00-20.30.

Exklusiv kurs för körsångare och andra röstintresserade, i metoden som hjälper till att hålla rösten fräsch, vital och elastisk hela livet!
Kursen hålls på distans via plattformen Zoom, med tillhörande förinspelat material som du övar till hemma.
Du kan gå kursen som aktiv eller passiv deltagare.

En förinspelad video släpps varje tisdag/torsdag efter gemensam zoom-träff. Som aktiv deltagare har du också ett enskilt zoom-möte med Lena varje vecka.

Läs mer om kursen på:

https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/anti-aging-for-rosten-online-154144

https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/anti-aging-for-rosten-online-154143

 

Anti Aging för rösten är en metod, framtagen av professor Elisabeth Bengtson Opitz (verksam vid Musikkonservatoriet  i Hamburg), och baserar sig på resultat av medicinska studier, röstforskning och många års eget praktiserande.

De olika delfunktionerna av röstapparaten genomarbetas systematiskt och noggrant, t ex hållning, andning, käk-muskulatur, läppar, tunga, och övningarna som hör till Anti Aging för rösten är mycket konkreta och ger snabbt resultat.

Lena König, sångpedagog och certífierad Anti Aging-pedagog, lär ut metoden vid seminarier, intensivdagar, studiecirklar eller privata lektioner. Basen för undervisningen är i Stockholm, men tar gärna uppdrag även på andra orter.

Läs mer på www.lenakonigvocalart.com  eller www.sensus.se.

För info: contact@lenakonig.com, Tel nr 070-755 29 77