Västerleds kammarkör söker basar och tenorer!

Västerleds kammarkör söker sångare!

Västerleds kammarkör är en blandad kör bestående av ca 40 sångare i olika åldrar. Vi strävar efter en hög musikalisk nivå och håller ett högt tempo i körarbetet.
Klassiska verk varvas med a capella-repertoar av såväl äldre som yngre karaktär. Exempel på verk vi har framfört är Bachs h-mollmässa, Matteuspassionen och Johannespassionen, Mozarts Requiem och Brahms Requiem tillsammans med bra orkestrar och solister. Vid ett fåtal högmässor per termin sjunger kören i mindre ensembler.
Höstens projekt var bland annat Mozarts Vesper och Faurés requiem med orkester samt Brittens ”Ceremony of Carols” med harpa. I vår sjunger vi först en blandad tysk repertoar från Luthers tid och framåt för att uppmärksamma 500-års jubileet av reformationen samt Uno Sandéns ”Mariaoratorium”.
Kören brukar åka på körinternat en gång per år och ordnar regelbundet körresor. I höst åker vi till München.
Inför hösten 2017 söker vi främst manliga sångare, men rätt röst kan bli aktuell även i damstämmorna.
Vi repeterar i Västerledskyrkan, tisdagar kl 19-21.30.

Vill du bli medlem får du göra ett inträdesprov då du sjunger en sång du själv har förberett och lite primavista. Dirigent Fredrik Zander testar ditt tonomfång, att du sjunger rent samt att du själv kan hålla en stämma.

Välkommen att kontakta dirigent Fredrik Zander på tel: 0709-555179 eller e-post: fredrik.zander@svenskakyrkan.se

Körens hemsida: www.vasterledskammarkor.se