Var finns du bas eller tenor?

Som föredrar ett högt tempo och ambitiösa körkolleger
Som ser dig själv som en tillgång i en bas- eller tenorstämma
Som ser det som självklart att ständigt vilja utvecklas individuellt och tillsammans i kören?

Kom till oss i Oscars Oratoriekör! Under höstterminen gör vi ”Ein deutsches Requiem” av Brahms samt en julkonsert. Vårens tema är ”A cappella” och vi kommer då att ta in olika externa dirigenter/sångpedagoger för att utveckla vår vokala förmåga. Arbetet är tänkt att resultera i en turné till Tyskland i september 2018.

Välkommen att kontakta dirigenten Hanna Sandman, hanna.sandman@svenskakyrkan.se, för mer information och bokning av provsjungning.
Läs mer om kören på www.oscarsoratoriekor.se