Vällingbykör söker sångare, främst tenorer och basar

Välkommen till vår blandade kör, med  cirka 30 medlemmar, som repar onsdagkvällar och gärna gör egna temaföreställningar – med teaterinslag. Namnet stämmer, goda visor är  vanliga på vår repertoar.  Medelåldern i kören ökar – men förvärvsarbetande finns också! Notläsning är inte obligatorisk, men underlättar förstås! Antagningsprocedur finns. Den innehåller bl a uppsjungning för körledaren.

Hör av dig med  ett mejl till styrelse@vsov.se.

Sångarhälsningar Vällingby Sång och Visa