Tyresökören söker körledare

När vår körledare nu går vidare mot nya utmaningar söker vi en ny körledare.
Maj 2017 framför vi Dvořáks mässa i D-dur, och kören har som önskemål att under hösten sjunga något mer kontemporärt (visa/pop/jazz) –
kommande körledare får gärna ge förslag.

Tyresökören är en fristående kör med ca 25 medlemmar, män och kvinnor. Under de 40 år som kören verkat har vi arbetat med många olika typer av musik och med olika scenuttryck. Just blandningen är något som kören uppskattar.

Kören försöker hålla en hög kvalitet, vi genomför oftast 2 projekt per år vilka avslutas med konserter i Tyresö eller tillsammans med andra körer/orkestrar eller utomlands.

Vår rekryteringsprocess ser ut som följer:

  • Löpande ansökning
  • Intervju med 2 personer från styrelsen
  • Provrepetition med kören under juni.

Vi repeterar på måndagar under skolterminerna mellan kl 19.00-21.30 samt en körhelg per termin.

Vi ser gärna att din ansökan innehåller:

  • utbildning
  • Personligt brev med tidigare erfarenheter av körledning
  • Metod för inlärning
  • löneanspråk

Kontakta gärna körens ordförande Lena Sundblad på 070 543 47 56 under kvällstid och/eller maila ansökningen till info@tyresokoren.se.
Du kan läsa mer om kören på www.tyresokoren.se.
Vi finns givetvis också på Facebook »