Tyresökören söker körledare

Tyresökören är en fristående SATB-kör med ca 30 medlemmar i blandad ålder.
Under de dryga 40 år som kören verkat har vi arbetat med många olika typer av musik och med olika scenuttryck. Just blandningen är något som kören uppskattar.

Senaste åren har vi sjungit Dvořáks mässa i D-dur, en Musikalkonsert med musik från Christina från Duvemåla/Phantom of the Opera och årets Julkonsert har Öhrwalls Gaudete som huvudnummer.

Då vår Olle nu går vidare mot nya utmaningar söker vi en ny körledare fr.o.m januari 2019.

Kören har stabil ekonomi och vi har ambitionen att hålla en hög kvalitet, vanligtvis genomför vi ett projekt per termin vilket avslutas med konserter i Tyresö eller tillsammans med andra körer/orkestrar.

Vi repeterar i Tyresö på måndagar mellan kl 19.00-21.30, under skolterminerna samt en körhelg per termin.

Kontakta gärna körens ordförande Lena Sundblad 070 543 47 56 under kvällstid och/eller skicka ansökningen till info@tyresokoren.se.

Du kan läsa mer om kören på www.tyresokoren.se.

Vi finns givetvis också på Facebook »