Tenorer och basar – kom och sjung med prisad dirigent!

Oscars oratoriekör leds av Hanna Sandman som nyligen belönades med Sankta Ceciliapriset. I motiveringen nämndes bl.a. hennes djupa musikaliska förståelse och hennes pedagogiska sinnelag, vilket vi alla i kören kan vittna om. Oavsett om vi har satt upp storslagna musikaler (MASS, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat), stora oratorier (Brahms Requiem, Sea Symphony, Skapelsen) eller gjort mindre a cappella-konserter leds vi av hennes säkra hand. Under våren 2020 sjunger vi både äldre musik av Byrd men också Pärt och helt nyskrivna verk. I början av sommaren bär det av på turné till Höga kusten med ett blandat vår- och sommarprogram. Till hösten blir det sedvanliga advents- och luciakonserter men också skivinspelning av ett nytt verk. Vi, ca 35 trevliga korister, övar på onsdagar, 18.30-21.00 på Fredrikshovsgatan 8 (Östermalm). 
Kontakta hanna.sandman@svenskakyrkan.se för provsjungning eller mer information.

oscarsoratoriekor.se