Stockholm Bedside Singers söker fler medlemmar!

Nu fortsätter projektet med att bilda en ny typ av damkör i Stockholm – Sveriges första “Threshold Choir”!

“Bedside Singers” är en del av ett internationellt nätverk bestående av a capella-körer som i grupper om 2-4 sjunger för den som närmar sig livets slut.

Under våren har vi träffats ett antal gånger, och fortsätter nu med en introduktionsträff för nya medlemmar söndagen den 25 augusti kl 16.00 på Södermalm (Ingen kostnad, plats meddelas vid anmälan!). Därefter repeterar vi varannan söndag kl 16-18 med start den 1 september. Medlemmar har tillgång till stämövningsfiler via internet.

Mer info och intresseanmälan »

Se även https://thresholdchoir.org/

Välkomna!