S:t Jacobs Kammarkör söker tenorer

Är du tenor och vill sjunga i en kör på en hög musikalisk nivå?

S:t Jacobs Kammarkör startade 1980 och har alltsedan 1984 letts av nuvarande domkyrkokantor Gary Graden.

Kören har under lång tid hört till toppskiktet i Sverige och skulle nu behöva förstärkning i tenorstämman.
Våren 2019 gör vi bl.a. Mendelssohns Elias tillsammans med Uppsala Kammarorkester och därefter en konsert under ledning av gästdirigent Erik Westberg med efterföljande norrlandsturné.
Vid intresse, kontakta Gary Graden på gary.graden@svenskakyrkan.se för provsjungning.