Sollentuna Gosskör söker fler sopraner

Vi söker fler sopraner!
Välkommen att höra av dig till sollentunagosskor@stadell.se om du går minst i åk 3 och är intresserad.

Sollentuna Gosskör är en kör i åldrarna 9-30 år. Kören innehåller sopraner, countertenorer, tenorer och basar. De tre sistnämnda stämmorna bildar också en manskör.
Sammanlagt är vi ca 45 ”gossar”, varav ca 30 bildar manskören och ca 15 är sopraner.

Vår repertoar består av klassiska verk, folkmusik, typiska manskörssånger samt lite annat smått och gott.
Vi uppträder i olika sammanhang, allt från privata tillställningar till större konserter.

Vi repeterar på torsdagkvällar i Häggvik, Sollentuna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + eleven =