Skapa stora musikupplevelser med oss!

Vi söker dig med god ensemblevana och notläsningsförmåga som vill sjunga i en kör på avancerad nivå med cirka sex sångare i varje stämma. Vissa solistuppgifter kan förekomma. Repetitioner äger rum på tisdagkvällar i Sundbybergs kyrkas körsal och 2019 års projekt inkluderar J.S. Bachs Johannespassion, jubelkonsert och inspelning av nyskriven svensk a cappella-musik samt framförande av F. Mendelssohns stora oratorium Elias.

Inför vårterminen 2019 söker vi framför allt basar men har även plats för tenorer (vikarier) under senare delen av terminen.

Kontakta Rikard Lindberg Karlsson 0701-76 63 64 eller rikard.lindberg.karlsson@svenskakyrkan.se

Se mer info på Vokalensemblens hemsida