Sjung folkmusik i kör!

Kören Folkpust är en del av Folkdansgillet Kedjan. Nu söker vi fler glada sångare i alla stämmor! Vi sjunger mest svensk folkmusik (t ex polskor) men blandar repertoaren beroende på teman och olika aktiviteter som föreningen deltar i.

Folkpust har specialiserat sig på att framförallt sjunga svensk folkmusik a cappella. Det är ganska naturligt att det blev så, då Folkdansgillet Kedjan ville komplettera uppvisningarna med just folkmusik och folksånger. Repertoaren är både profan och sakral. En hel del av sångerna har sitt ursprung i spelmansmusiken och då trallar man polskor eller rent av härmar fiolens läten. Sedan några år tillbaka sjunger Folkpust även sånger från tiden före 1600-talet (medeltid och renässans). Vid framträdandena med den typen av musik har sånggruppen också tidstypiska dräkter.

Facebook: www.facebook.com/fdgkedjan
Webb: www.fdgkedjan.se
Mail: krister.edgren@hotmail.se för mer info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 12 =