Oscars Motettkör söker bas 1 och tenor 1

Oscars Motettkör söker bas 1 och tenor 1. Du förväntas ha stor körerfarenhet samt vara en god notläsare. Kören har en varierad repertoar med tyngdpunkt på avancerad a cappellamusik.

Under terminen framför vi bl a Giacomo Puccinis Messa di Gloria.

Läs mer på vår hemsida eller kontakta körledare Pär Olofsson på telefon 08-442 51 17 eller mejl par.olofsson@svenskakyrkan.se