Ny vokalensemble i Ersta kyrka

Nu startar vi en vokalensemble (SATB) för dig som vill sjunga på en avancerad nivå i en ensemble bestående av 16 sångare. Fokus kommer att ligga på musicerande som ensemble, men solistiska uppdrag kan också vara aktuella.

Du bör ha en god erfarenhet som sångare och notläsare. Ensemblen kommer att ledas av Patrik Sandin och arbeta projektvis med repetitioner på aktuella onsdagar kl. 18:30 – 21:30 i Ersta kyrka på Södermalm.
Vi kommer att medverka i Ersta kyrkas konsertserie och gudstjänstsammanhang.

Provsjungning kommer att ske den 5 och 6 mars.
Vill du boka en tid?
Läs mer och anmäl dig på www.erstadiakoni.se/ensemble
Övriga frågor besvaras av Patrik Sandin patrik.sandin@erstadiakoni.se