Kraftkällan söker tenorer och basar

Kören KRAFTKÄLLAN söker fler mansröster, både basar och tenorer!

Kraftkällan är en blandad kör med en bred repertoar, främst sakrala men också en del profana körsånger. Vi övar på torsdagar 18.45-21.00 i trivsamma lokaler på Waldorflärarhögskolan på Marklandsbacken 11 nära Brommaplan. Vi startar höstterminen 2019 omkring 1 september. Början av hösten kommer vi troligtvis att fokusera på Vivaldis Gloria.

Vill du sjunga med oss? Hör då av dig till vår dirigent Veikko Kiiver, tel 070-774 93 59. Du kan också kontakta vår ordförande Anita Weidenhielm, tel 073-960 18 50.