Kammarkören SONORUS Stockholm söker tenorer och basar och har öppen repetition den 15 januari 2019 för intresserade

Du tenor och bas som sjungit i kör länge och kanske är 55+. Körsjungande är en del av ditt liv, du kan inte vara utan den och vill vara med i en ny kör. Du har kanske tagit ett uppehåll i ditt sjungande och vill gärna prova på igen. Du vill förbättra din röst och sångteknik. Då kanske SONORUS är något för dig.

SONORUS är en fristående kör med 40 tal medlemmar som träffas tre tisdagskvällar (kl 18.30 – 21.20) i månaden i Stefanssalen, Frejgatan 31, Stockholm. Repertoaren är blandad, gärna svårare utmanande fyrstämmig blandad kör och uppåt i antalet stämmor. Vi lägger stor vikt vid att gemensamt utveckla sångteknik med bättre klang som följd. Hösten 2018 gjorde vi konserter med bl.a. Hymn to St Cecilia (Britten) Ave Maria Stella (E.Grieg), Peace I leave with you (K Nystedt) och Songs of Farewell (C.H.H. Perry), samt adventskonsert i fullsatt St: Johannes kyrka. För mer information om kören, konserter och repertoar se vår hemsida www.kksonorus.se

Vår dirigent är Stefan Nymark, han sjunger i Radiokören och arbetar även som pianist och sångpedagog.

Tisdagen den 15 januari kl. 18.30 har vi en öppen repetition i Stefanssalen, Frejgatan 31.

Är du tenor eller bas och intresserad att vara med i SONORUS och/eller delta i repetitionen den 15 januari kontakta vår dirigent Stefan Nymark , mobil 073 382 04 04 eller email: stefan.nymark@hotmail.com, eller vår ordförande Per Berglöf, mobil 0709 25 25 06 eller email: per.berglof@delphi.se.