Kammarkören Sonorus, Stockholm, söker sångare – var med på vår öppna repetition den 4 september

Kammarkören SONORUS Stockholm söker sångare och har öppen repetition den 4 september för intresserade

Du sångare som sjungit i kör länge och kanske är 55+. Körsjungande är en del av ditt liv, du kan inte vara utan den och vill vara med i en ny kör. Du har kanske tagit ett uppehåll i ditt sjungande och vill gärna prova på igen. Du vill förbättra din röst och sångteknik. Då kanske SONORUS är något för dig.

SONORUS är en fristående kör med 40-tal medlemmar som träffas tre tisdagskvällar (kl 18.30 – 21.20) i månaden i Stefanssalen, Frejgatan 31, Stockholm. Repertoaren är blandad, gärna svårare utmanande fyrstämmig blandad kör och uppåt i antalet stämmor. Vi lägger stor vikt vid att gemensamt utveckla sångteknik med bättre klang som följd. Hösten 2018 är planerat att göra höstkonsert med bl.a. Ave Maria Stella (E.Grieg), Peace I leave with you (K Nystedt) och Songs of Farewell (C.H.H. Perry), samt adventskonsert i S:t Johannes kyrka. För mer information om kören, konserter och repertoar se vår hemsida www.kksonorus.se.

Vår dirigent är Stefan Nymark, han sjunger i Radiokören och arbetar även som pianist och sångpedagog.

Tisdagen den 4 september kl 18.30 har vi en öppen repetition i Stefanssalen, Frejgatan 31.

Är du intresserad kontakta vår dirigent Stefan Nymark, mobil 073 382 04 04 eller email: stefan.nymark@hotmail.com<, eller vår ordförande Per Berglöf, mobil 0709 25 25 06 eller email: per.berglof@delphi.se.