Essinge Kammarkör söker sångare i stämmorna sopran, tenor och bas.

Kören består av ca 30 mycket körvana medlemmar, och ger oftast två konserter per termin. Vi samarbetar ofta med duktiga musiker, och satsar på trevliga repetitioner där sången och musicerandet står i fokus. Här finns även utmaning för dig som vill sjunga solo eller i kvartett!

Hösten 2019 sjunger vi bl.a. Bachs “Singet dem Herrn” och Brittens “Rejoice in the Lamb” i oktober. I december gör vi Bachs Juloratorium tillsammans med Drottningholms Barockensemble.

Du är välkommen att komma på en av våra repetitioner, onsdagar kl. 18.45 i Essinge kyrka!

Kontakt: 076 232 72 93, espen.myklebust.olsen@svenskakyrkan.se.

Mer information finns på körens webbplats: www.essingekammarkor.se.