Engelbrekts kammarkör söker en tenor

Engelbrekts kammarkör är en blandad kör verksam i Engelbrekts församling, Stockholm.

På höstens program står bl a en konsertresa till Växjö och Jönköping, senare Verdis Requiem, Händels Messias och Beethovens 9:a.

Vi söker fr o m höstterminen en tenor. Du ska trivas i ett högt repetitionstempo, ha utvecklad röst, gott gehör och notläsningsförmåga.

Kontakta körens ledare Bengt Eklund för mer info. 0733-561616 bengt.eklund@svenskakyrkan.se