Engelbrekts kammarkör söker en sopran 2

Du ska ha en välutvecklad röst, körvana, gott gehör och god notläsningsförmåga. Kommande projekt är, förutom olika acappellaproduktioner, Mozarts c-mollmässa, Bachs juloratorium och Beethovens 9:a. Nästa år gör vi bland annat Verdis Requiem och Bachs Matteuspassion.

Kören repeterar tisdagar kl 18:30-21:30 i Engelbrekts församlingssal, Östermalmsgatan 20F.
Kontakta körens ledare Bengt Eklund för provsjungning, tel 0733-561616.
Läs mer om oss på www.engelbrektskammarkor.se