Engelbrekts kammarkör söker en alt och en tenor 1

Engelbrekts kammarkör söker en alt och en tenor 1.

Engelbrekts kammarkör är hemmahörande i Engelbrekts församling och vi sjunger företrädesvis i Engelbrektskyrkan nära Tekniska högskolan.

Kören är en blandad kör med 32 medlemmar och dess ledare är Bengt Eklund som har varit organist och körledare i Engelbrektskyrkan sedan 2004. Bengt är också sedan 1996 medlem i Radiokören.

De korister vi söker ska trivas i ett högt arbetstempo, ta ett personligt ansvar för körens gemensamma musicerande. Givetvis ha en utvecklad sångröst, god körvana och notläsningsförmåga.

Vi sjunger gärna acappella men också med orkester. Vi samarbetar mest med Drottningholms barockensemble och Radiosymfonikerna. Tillsammans med dem har vi genom åren gjort de mest förekommande oratorierna som t ex Juloratoriet, Händels Messias och Beethovens 9:a.
Brahms-, Verdis och Mozarts Requiem med landets främsta sångsolister i en av Stockholms vackraste kyrkor. Vi gör 3–4 acapellakonserter per år samt en adventskonsert i samarbete med kyrkans andra körer. Som korist sjunger man också i mindre ensembler vid ca 4 gudstjänster per år.

Välkommen att boka tid för provsjungning! bengt.eklund@svenskakyrkan.se eller 0733–561616