Dirigent önskas till hösten -19

Adolf Fredriks Madrigalkör söker körledare

Vi är en liten blandad kör som bildades 1965 under Christian Ljunggrens ledning.
Efter Christians frånfälle 2017 har Espen Myklebust Olsen och sedan Henry Turu varit körens dirigenter. Då de fått ny tjänst resp utbildningsplats söker vi  därför en efterträdare till hösten.
Vår repertoar är blandad – såväl profan som sakral klassisk musik, visor, scenisk musik som sångspel av Lorzting, Sjöberg, Schubert.
Tidigare knutna till Adolf Fredriks församling är vi sedan länge helt fristående.

Vi repeterar onsdagar kl 14.00 – 16.30, men är öppna för annan tid om vår lokal är tillgänglig då. Vi repeterar i Swedenborgs Minneskyrkas församlingssal vid Tegérrlunden 7.

Du som är intresserad kontakta: Elisabeth Wijnbladh, elisabeth.wijnbladh@gmail.com, 070-325 58 86
-eller-
Göran Reitberger, goran.reitberger@gmail.com, 070-573 83 85