Boo Kammarkör söker tenorer och basar!

MÖT VÅREN MED VIVALDI!
Välkommen att träffa kören och sjung med dem på tre öppet hus-repetitioner i mars.
Torsdagarna 12/3, 19/3, 26/3 kl.19.00-21.30 i Kyrkans hus i Orminge.
Boo Kammarkör söker tenorer och basar med god notläsningsförmåga, omfång och gehör.

Den 31 maj kl. 19.00 i Boo kyrka framför kören Vivaldis mest kända verk för kör, solister och orkester Gloria i D samt Mozarts Regina Coeli i C- dur.

Boo kammarkör sjunger en varierad repertoar från stora verk med orkester, samarbeten med artister av olika slag, samt a cappella-musik. Ungefär vartannat år åker vi på en körresa.

Välkommen till öppet hus-repetition med Boo Kammarkör!

För mer information, kontakta körledare Gundega Novotny.
gundega.novotny@svenskakyrkan.se. Tel.08- 747 66 19