BIRKAKÖREN Stockholm söker tenorer och sopraner

Birkakören, en blandad kör med ca 40 medlemmar, söker tenorer och sopraner! Vi leds av Jaroslaw Kaliski, som även är assisterande repetitör för Operakören, och en gudabenådad pianist. Vi ger en större konsert årligen samt jul- och vårkonserter, åker på en körresa vartannat år.

Kontakt: kaija.tammelin@telia.com 0709-941692