Bellmanskören söker korister

Bellmanskören som är en av Stockholms äldsta  manskörer söker nu sångare i alla stämmor. Vi  är ett glatt äldre gäng med gubbar och en ny kvinnlig dirigent så vi söker medelålders vana korister.

bas 1  bas 2  tenor 1  och  tenor 2

 
Gå gärna in på vär hemsida bellmanskören.se och  kontakta mig, mats lindblom, 0709-38 30 08.

Du är varmt välkommen!

helst notvana och manskörserfarenhet