Älska körsång – gehör och notläsningsträning för korister och körledare

Tonsättaren Kjell Perder presenterar och gör en workshop utifrån sin nya bok “Älska körsång – teori och praktik för körsångare”.

Tid: Lördag 22 oktober kl 10-12
Plats: Operahögskolan (T-bana Tekniska högskolan)
Pris: vuxna 100 kr, studerande 50 kr. Medlemmar gratis.

Anmäl dig gärna till erik.bergwall@musikteoriforum.se.
Tonsättaren Kjell Perder ger i höst ut boken “Älska körsång – teori och praktik för körsångare” på Wessmans förlag. Han har vid sidan av sitt komponerande tidigare arbetat som lektor i bl a musikteori och komposition, och har också lång erfarenhet som kördirigent och sångare. Materialet till boken startade som en notskola för Gustaf Vasa Kammarkör, en kör som författaren också under flera år prövade olika gehörsträningsmodeller på, inte minst med nutida musik som utgångspunkt.

När boken nu publiceras är den uppdelad i ett kapitel om “Rösten – vårt instrument”, ett musikteoretiskt avsnitt kallat “Vår vän notbilden”, en kort musikhistorieöversikt och en avslutande del med praktiska råd för instudering av ny musik.

“Älska körsång” ska kunna fungera för självstudier, men framförallt som underlag för gehörs- och notläsningsverkstäder och som hjälp i körens kontinuerliga fortbildningsarbete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 12 =