Adolf Fredriks Madrigalkör söker tenorer och basar

Vi är en liten blandad seniorkör som bildades 1965 under Christian Ljunggrens ledning. Efter hans frånfälle leds kören sedan hösten 2019 av Karl Nicklas Gustavsson, körledare och tonsättare.

Vi sjunger såväl profan som sakral klassisk musik, visor samt scenisk musik som sångspel av Lortzing, Sjöberg och Schubert. För närvarande repeterar vi körarrangemang med sånger av Ulf Peder Olrog, Georg Riedel och Elisabeth Hermodsson samt Hasse & Tages Spader Madame (musik Franz Schubert).

Kören var tidigare knuten till Adolf Fredriks församling men är sedan länge helt fristående. Våra korister har stor körvana och gott kamratskap. Vi repeterar onsdagar 13.30-16 i Swedenborgs Minneskyrkas församlingssal, Tegnerlunden 7.

Du som är intresserad kontaktar:
Karl Nicklas Gustavsson, kng@iliadkultur.com, 0724 537689
eller
Elisabeth Wijnbladh, elisabeth.wijnbladh@gmail.com, 0703 255886