Norrlands nations kör söker ny dirigent

 Hej! Är du kördirigent?

Anrika Norrlands nations kör i Uppsala, grundad av Eric Ericson, söker ny dirigent fr.o.m. hösten 2016. Kören består av ca 40 medlemmar och hör till Uppsalas bästa nationskörer. Repertoaren har sin bas i den klassiska musiken, men kören gör gärna utflykter till andra genrer. Utöver hög musikalisk nivå är det också viktigt för kören med en varm atmosfär och en god social samvaro.

Vad gör vi?
Kören repeterar varje tisdag 18.30 – 21.00 på Norrlands nation. Utöver ordinarie rep hålls en körhelg varje termin.

Varje termin anordnas en större konsert och två-tre mindre sjungningar på nationens gasquer, baler och andra event. På dessa tillställningar har kören alltid en egen sidosittning där det sjungs flerstämmiga dryckesvisor hela kvällen. Kören har även externa dubbelkvartettsjungningar utan dirigent.

Vi ser gärna att du som dirigent har ambitionerna att stanna i minst två år eftersom vi ofta planerar projekt på lite längre sikt.

Lön enligt överenskommelse. Skicka ansökan till: ordf@norrlandskoren.se.

Webb »
Facebook »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + twenty =