Linnékören söker körledare!

Hej där!

Linnékören söker en ny dirigent fr.o.m. höstterminen 2018.

Vi är en ideell organisation som håller till på Linnéuniversitetet i Växjö och repar en gång i veckan, tisdagar kl. 19–21. Vi arbetar i projektform, vilket betyder att vi varje termin jobbar med ett nytt tema, som ska mynna ut i en konsert i slutet av terminen.

Som vår dirigent bär du huvudansvaret för den musikaliska delen av kören, du är alltså ansvarig för att välja ut låtar och förse körmedlemmarna med noter.

Låter detta som något för dig? Kontakta oss på linnekoren@gmail.com med en beskrivning av dig själv!