Körledare till Knivsta Kammarkör

Francesco Acquista har lett oss till en hög musikalisk nivå under sina sex år som vår körledare. Nu går han vidare till nya utmaningar och vi söker därför hans efterträdare.

Du som är intresserad har både utbildning och erfarenhet av att leda kör, har ett gott nätverk och vill utveckla kören vidare musikaliskt.

  • Vi har en bred repertoar av klassisk profan och sakral musik, med ett stort notbibliotek.
  • Vi är en blandad kör med 30 körsångare och repeterar måndagar.
  • Vi har erfarenhet av samarbete med andra körer och orkestrar då vi framför större verk.
  • Vi vill fortsätta att sjunga på en hög musikalisk nivå, med Knivsta och Uppland som bas.
  • Via vår hemsida www.knivstakammarkor.se kan du se mer om oss och vår utveckling.

Kontakta vår ordförande Camilla Sandenskog; 070-692 6130, camillasandenskog@hotmail.com