Körledare sökes till blandad amatörkör

Kören Arioso består av 20 personer. Vi sjunger sånger från olika genrer som väljs i samarbete mellan körledare och körens styrelse. Övningstillfällen varje vecka mellan 18.30 och 20.30 (tisdag eller onsdag efter vad som passar körledaren). 15-18 övningstillfällen per termin.
Om du är intresserad kontaktar du enklast vår ordförande Åsa Gärrenstad på mobil 0730-603376 eller mejl garrenstad@hotmail.com.