Kören Arioso söker ledare

Den blandade kören Arioso i Malmö söker körledare inför nästa termin. Vi är 20 medlemmar i olika åldrar och sjunger musik i alla genrer. Du som är intresserad får goda möjligheter att välja mål för verksamheten i samråd med kören. Detta kan ske i form av val av visor, evergreens och årstidsbetonad musik eller sammanhållande teman.

Kontakta gärna:

Ulf Magnusson: mobil 0733-641687 eller mag.nusson@bredband.net

eller vår ordförande Åsa Gärrenstad: garrenstad@hotmail.com