Hallå körledare/musiker – till Gränge-Säfsnäs församling!

Kyrkomusiker 100% med inriktning på både barn, ungdomar och vuxna med tillträde enligt överenskommelse

Gränge-Säfsnäs församling och har sedan länge en välfungerande musikverksamhet med orgelspel och körer för olika åldrar som regelbundet medverkar i mässor och även framför både stora och små verk i musikgudstjänster. Musikern ansvarar för och utformar kyrkomusiken inom församlingen enligt verksamhetsmålen. Tjänstens huvudinriktning är barn, ungdomar och vuxenkör, spel vid mässor och förrättningar samt servicehus.

Huvudsakliga uppdrag:

 • Gudstjänster och kyrkliga handlingar samt musikgudstjänster
 • Arbete med barnkör, främst åldrarna 4-9 år
 • Vuxenkör i åldern 25-60 år
 • Samverka med övriga musiker
 • Vid behov vara en resurs i konfirmandarbetet

Vi söker dig som:

 • har en relevant utbildning
 • är skicklig och engagerad körledare för både barn och vuxna
 • tar ansvar, är driftig, flexibel och kan ta egna initiativ
 • vill arbeta med gudstjänstutveckling
 • gärna spelar på mässor och förrättningar samt servicehus
 • tycker om att arbeta i team och vill samarbeta med övriga anställda och ideella medarbetare.
 • har lätt att knyta kontakter både inom och utom kyrkan.

Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och delar dess tro och liv. Församlingen ordnar ett boende om så behövs.

Till ansökan önskar vi: CV med referenser, kopior på examensbevis och övriga utbildningar av intresse, tjänstgöringsintyg från tidigare yrkesverksamhet, information om övriga meriter som vill åberopas. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%.

Upplysningar om tjänsten lämnas av verksamhetschef och komminister Christel Adolfsson.
Skicka din ansökan till grange-safsnas.forsamling@svenskakyrkan.se eller Gränge-Säfsnäs församling, Gamla vägen 38, 770 13 Grangärde

Senast den 19 oktober 2018.