Tenorer och basar sökes till Nyköpings Kammarkör.

Blandad kör, som nyss fyllt 50 år, söker tenorer och basar (en eller två till vardera stämman). Välkommen till en kör som satsar framåt!
Nyköpings Kammarkör består idag av ca 25 sångare som framför både sakral och profan musik på hög nivå (nyss tex ett Shakespeare-program). Genom åren har kören fått en bred repertoar under ledning av flera olika dirigenter och i samarbete med orkestrar och solister. Kören sjunger allt från klassiska profana och sakrala körverk till folkmusik och lättsam jazz. För många Nyköpingsbor har också vår julkonsert blivit en fin tradition.
Vi övar måndagar kl 18.30 – 21.00 i f d Tingshuset Nyköping.

Kontakta gärna vår dirigent Morten Heide, dirigent@mortenheide.dk, eller mobil 072 789 3309.

Körens hemsida: www.nykopingskammarkor.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 − four =