Sångare till Nyköpings Kammarkör

Nyköpings Kammarkör består idag av ca 25 sångare som framför både sakral och profan musik på hög nivå (nyss t ex ett Shakespeareprogram). Genom åren har kören fått en bred repertoar under ledning av flera olika dirigenter och i samarbete med orkestrar och solister. Kören sjunger allt från klassiska profana och sakrala körverk till folkmusik och lättsam jazz. För många Nyköpingsbor har vår julkonsert blivit en fin tradition. Vi övar måndagar kl. 18.30 – 21.00 i f d Tingshuset Nyköping.

Kontakta gärna vår dirigent Morten Heide, dirigent@mortenheide.dk eller mobil 072-789 33 09.

Körens hemsida: www.nykopingskammarkor.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − seven =