Motalakören hARMONI söker tenorer och basar

Lillkyrkan i Motala är en stadsdelskyrka invigd 1957 i Borenshult och är en del av Motala församling. Kören har ca 25 medlemmar i varierande åldrar, men behöver förstärkas i herrstämmorna. Vi söker både basar och tenorer. Hör du hemma i den nordvästra delen av Östergötland så vill vi gärna ha dig med.

Bortsett från kyrkoårets vanliga repertoar med framföranden i kyrkan, sjunger vi både gammalt och nytt. Traditionsenligt blir det vårsånger vid brasa, sång på sommarhem, på fängelser och i Medevi gamla brunnskyrka. Det kan vara allt från Bach, Vivaldi och Händel till Laleh, The Ark, Leonard Cohen och Lars Winnerbäck.

Kören leds av Gunnel Langemyr, kyrkomusiker i Lillkyrkan och vi ägnar torsdagskvällarna åt övning. Herrstämmorna bildar en egen hERRMONI och tjuvtränar kl 17. Damerna ansluter kl 18.30 och vi håller på till 20.30.

Kontakta Gunnel på email gunnellangemyr@motalaforsamling.se eller telefon 070-2811782.