Linköpings Gosskör söker nya sångare

Inför höstterminen 2017 ordnar Linköpings Gosskör drop in-provsjungningar 23/8 och 24/8 i Missionskyrkans musiksal kl 17.00-18.30.
Provsjungningen är enkel och lekfull och du behöver inte förbereda något inför den.

www.linkopingsgosskor.se

www.facebook.com/linkopingsgosskor

Lovisa Kronstrand Alinder
013-20 51 38
lovisa.alinder@svenskakyrkan.se

Annika Blohm
013-20 51 61
annika.blohm@svenskakyrkan.se