Linköpings Domkyrkas Kammarkör söker basar och tenorer

Linköpings Domkyrkas Kammarkör söker Tenorer 1 & 2 och Basar 1 & 2.

Linköpings Domkyrkas Kammarkör är nära knuten till Katedralen i Linköping och leds sedan 2016 av organist Marie-Louise Beckman. Kören består av ett 30-tal sångare, både talangfulla amatörer och några professionella musiker, som alla uppskattar musikaliska utmaningar. Kören medverkar regelbundet i gudstjänstlivet i Domkyrkan men framför också större konsertverk, oratorier och mässor. Repertoaren spänner från renässansen till modern konstmusik.
Axplock ur den kommande repertoaren: Schütz, Brahms: Requiem, Bach: Magnificat m.m., Lauridsen: Lux aeterna och J Sandström: Frihetsmässa.

Är du intresserad? Kontakta vår dirigent:

Marie-Louise Beckman
013-20 50 59
marie-louise.beckman@svenskakyrkan.se

Webb: kammarkoren.linkopingsdomkyrka.se