KÖREN SING FOR JOY SÖKER NY KÖRLEDARE OCH NYA DELTAGARE!

Vår körledare kan tyvärr inte längre leda vår kör och vi letar nu efter en
ersättare.
Vi är en liten, men engagerad kör som träffas 8 gånger per termin varannan
vecka. Kören är öppen för alla som vill sjunga och vi har sjungit både visor,
pop, rock och gospel. Den gångna terminen har vi träffats måndagar kl. 18-20
i Sörbykyrkan, Örebro.
Deltagarna betalar en avgift till ABF om ca 600:-/termin och du som körledare
får en ersättning ifrån dem. Nya sångare är välkomna!

För mer information, kontakta Eva Chrapkowska som nås på
telefon: 019-33 58 07 eller e-post: chr.eva@passagen.se